Đề tài, dự án

Các nghiên cứu khoa học do TS. Đoàn Đức Vũ chủ trì

Năm Tên đề tài/dự án Chủ trì Mục tiêu 2009-2011 ...

TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu công thức lai kinh tế và xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt cao sản tại TP.HCM

CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI: TS. ĐOÀN ĐỨC VŨ THỜI GIAN THỰC HIỆN: 2015-2018  MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:  Mục tiêu tổng quát: Xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt cao sản tại TP. Hồ Chí Minh để ...

TÊN ĐỀ TÀI: Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất thức ăn hoàn chỉnh được lên men (FTMR) từ phụ phế phẩm nông nghiệp phục vụ chăn nuôi đại gia súc ở Tây Ninh

CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI: TS. ĐOÀN ĐỨC VŨ & TS. VÕ VĂN VINH THỜI GIAN THỰC HIỆN: 2013-2015  MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:  Mục tiêu tổng quát: Tận dụng nguồn phụ phẩm cây trồng để chủ động tạo ...

TÊN ĐỀ TÀI: Điều tra, đánh giá hiện trạng và xây dựng mô hình chăn nuôi trâu hướng thịt tại huyện Đức Huệ - Long An

CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI: TS. ĐOÀN ĐỨC VŨ & KS. VÕ ĐÔNG KHẮP THỜI GIAN THỰC HIỆN: 2010-2013  MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:  Mục tiêu tổng quát: Phục hồi và phát triển chăn nuôi trâu ...
Trang: 1 2 3

Hỗ trợ trực tuyến

  • Liên hệ sản phầm

    Mr.Tuấn: 0918 300 114

  • Liên hệ kỹ thuật

    Ms. Tiên: 0974 516 457

Thư viện ảnh

  •  

Thống kê

  • Đang online:8
  • Hôm qua:90
  • Tổng lượt truy cập:203934